ราศี ปีนักษัตร ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ...คุณอยู่ในหมวดไหนกันแน่

ตั้งกระทู้
ราศี ปีนักษัตร ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ...คุณอยู่ในหมวดไหนกันแน่

คุณอยู่ราศีอะไรกันแน่

เคยสงสัยไหมคะ ว่าตัวเองอยู่ราศีไหน เกิดปีอะไร ปีชวด หรือ ปีฉลู ..เค้าวัดจากอะไร เริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่ตรงไหน .. วันนี้รวมเรื่องของราศี ปีนักษัตร มาไว้ให้พิจารณาประกอบค่ะ เพราะเห็นบางกระทู้บางเว็บ ไม่เคยบอกเราเลย ว่าเราอยู่ในราศีใด ..ทำนายแม่นมั้ย ไม่รู้อะไรเลย เพราะไม่รู้ราศีเกิด ฮา..

บ้างก็ว่า ถ้าวัดวันที่ที่อยู่ระหว่าง 13-15 มักจะเป็นการทำนายของไทยเรา แต่ถ้าเริ่มนับจากวันที่ 20-21 จะเป็นของฝรั่งค่ะ 

สังเกตุราศีข้างล่างนี้ 

ราศี 1

ราศีเมษ ( 15 เมษายน - 14 พฤษภาคม )
ราศีพฤษภ ( 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน )
ราศีเมถุน ( 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม )
ราศีกรกฎ ( 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม )
ราศีสิงห์ ( 17 สิงหาคม – 15 กันยายน )
ราศีกันย์ ( 16 กันยายน – 16 ตุลาคม )
ราศีตุลย์ ( 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน )
ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม )
ราศีธนู ( 16 ธันวาคม – 13 มกราคม )
ราศีมังกร ( 14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ )
ราศีกุมภ์ ( 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม )
ราศีมีน ( 14 มีนาคม - 14 เมษายน )

แต่บางโอกาส ก็เจอเค้าทำนายแบบนี้ สังเกตุดูวันที่ ไม่ตรงกับด้านบน

ราศี 2
ราศีเมษ  เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.- 13 พ.ค.
ราศีพฤษภ  เกิดระหว่างวันที่ 14  พ.ค.- 13 มิ.ย.
ราศีเมถุน  เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.- 14 ก.ค.
ราศีกรกฎ เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค.- 16 ส.ค.
ราศีสิงห์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.
ราศีกันย์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.
ราศีตุลย์  เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. - 15 พ.ย.
ราศีพิจิก  เกิดระหว่างวันที่ 16  พ.ย.- 15 ธ.ค.
ราศีธนู เกิดระหว่างวันที่ 16  ธ.ค.- 15 มค.
ราศีมังกร เกิดระหว่างวันที่ 16  ม.ค.- 12 ก.พ.
ราศีกุมภ์ เกิดระหว่างวันที่ 13  ก.พ.- 12  มีค.
ราศีมีน เกิดระหว่างวันที่ 13  มี.ค.- 12  เม.ย.

 

อันนี้ แบบของฝรั่ง วันที่จะเริ่มนับที่ 21
ราศีเมษ (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 21 เมษายน)
ราศีพฤษภ (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม)
ราศีเมถุน (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน)
ราศีกรกฏ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม)
ราศีสิงห์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม)
ราศีกันย์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 21 กันยายน)
ราศีตุลย์ (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม)
ราศีพิจิก (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน)
ราศีธนู (สำหรับคนเกิดระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม)
ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม – 20 มกราคม)
ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์)
ราศีมีน (ผู้เกิดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม)

แล้วเรื่อง ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ .. เราอยู่ ธาตุไหน กันล่ะ?

ราศีเมษ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 มี.ค. - 20 เม.ย. ธาตุไฟ 
ราศีพฤษภ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 เม.ย. - 21 พ.ค. ธาตุดิน 
ราศีเมถุน อยู่ระหว่าง วันที่ 22 พ.ค. - 21 มิ.ย. ธาตุลม 
ราศีกรกฏ อยู่ระหว่าง วันที่ 22 มิ.ย. - 23 ก.ค. ธาตุน้ำ 
ราศีสิงห์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ก.ค. - 23 ส.ค. ธาตุไฟ 
ราศีกันย์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ส.ค. - 23 ก.ย. ธาตุดิน 
ราศีตุลย์ อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ก.ย. - 23 ต.ค. ธาตุลม 
ราศีพิจิก อยู่ระหว่าง วันที่ 24 ต.ค. - 22 พ.ย. ธาตุน้ำ 
าศีธนู อยู่ระหว่าง วันที่ 23 พ.ย. - 22 ธ.ค. ธาตุไฟ 
ราศีมังกร อยู่ระหว่าง วันที่ 23 ธ.ค. - 20 ม.ค. ธาตุดิน 
ราศีกุมภ์ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 ม.ค. - 19 ก.พ. ธาตุลม 
ราศีมีน อยู่ระหว่าง วันที่ 20 ก.พ. - 20 มี.ค. ธาตุน้ำ

ในทาง โหราศาสตร์ได้จัดแบ่งราศีเกิดของคนเราตามการหมุนของดวง อาทิตย์ไว้ 12 ราศี แต่ละราศีจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละคน และมี ผลต่อร่างกายของคนเราซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ

บุคคลแต่ละคนจะมีธาตุหนึ่งธาตุใดในร่างกายเด่นชัดออกมา และจะแสดงออกเป็นบุคลิก นิสัย ใจคอ อารมณ์รวมทั้งพฤติกรรมการเลือก บริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งราศีเกิด แต่ละคนสามารถพิจารณาจากวันเดือนเกิดของตัวเองได้ ดังนี้ 

  1. ผู้ที่เกิดราศีเมษ     ระหว่างวันที่ 13 เมย – 13 พค ราศีแกิดเป็น ธาตุไฟ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีเมษ)

  2. ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ  ระหว่างวันที่ 14 พค – 14 มิย ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีพฤษภ)

  3. ผู้ที่เกิดราศีเมถุน    ระหว่างวันที่ 15 มิย – 15 กค ราศีเกิดเป็น ธาตุลม  (หรือผู้มีลัคMาอยู่ราศีเมถุน)

  4. ผู้ที่เกิดราศีกรกฏ   ระหว่างวันที่ 16 กค – 16 สค ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกรกฏ)

  5. ผู้ที่เกิดราศีสิงห์      ระหว่างวันที่ 17 สค – 16 กย ราศีเกิดเป็น ธาตุไฟ  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีสิงห์)

  6. ผู้ที่เกิดราศีกันย์     ระหว่างวันที่ 17 กย – 16 ตค ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกันย์)

  7. ผู้ที่เกิดราศีตุลย์     ระหว่างวันที่ 17 ตค – 15 พย ราศีเกิดเป็น ธาตุลม  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีตุลย์)

  8. ผู้ที่เกิดราศีพิจิก     ระหว่างวันที่ 16 พย – 15 ธค ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีพิจิก)

  9. ผู้ที่เกิดราศีธนู       ระหว่างวันที่ 16 ธค – 13 มค ราศีเกิดเป็น ธาตุไฟ  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีธนู)

10. ผู้ที่เกิดราศีมังกร    ระหว่างวันที่ 14 มค – 12 กพ ราศีเกิดเป็น ธาตุดิน  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีมังกร)

11. ผู้ที่เกิดราศีกุมภ์     ระหว่างวันที่ 13 กพ – 13 มีค ราศีเกิดเป็น ธาตุลม  (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีกุมภ์)

12. ผู้ที่เกิดราศีมีน       ระหว่างวันที่ 14 มีค – 12 เมย ราศีเกิดเป็น ธาตุน้ำ (หรือผู้มีลัคนาอยู่ราศีมีน)

ธาตุดิน

มักชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสฝาด รสหวานรสมันและ รสเค็ม
- รสฝาด เช่น น้ำฝรั่ง น้ำมะตูม น้ำกระท้อน น้ำมะกอก น้ำมะขาม น้ำลูกหว้า
- รสหวาน เช่น น้ำแตงโม น้ำมะละกอ น้ำกล้วยหอม น้ำขนุน น้ำเงาะ น้ำน้อยหน่า น้ำละมุดฝรั่ง น้ำลำใย น้ำอ้อย
- รสมัน เช่น น้ำกระจับ น้ำข้าวโพด น้ำฟักทอง น้ำแห้ว

ธาตุน้ำ

มักจะชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว รสขม
- รสเปรี้ยว เช่น น้ำมะขาม น้ำมะนาว น้ำกระเจี๊ยบแดง น้ำมะยม น้ำส้มโอ น้ำมังคุด น้ำมะเขือเทศ น้ำสับปะรด น้ำส้มเขียวหวาน น้ำลังสาด น้ำลิ้นจี่ น้ำเชอรี่ น้ำองุ่น น้ำชมพู่ น้ำทับทิม น้ำพุทรา น้ำสตอเบอรี่ น้ำมะขวิด น้ำมะปราง น้ำมะเฟือง น้ำมะไฟ น้ำมะม่วง
- รสขม เช่น น้ำมะระขี้นก น้ำเห็ดหลินจือ น้าใบบัวบก

ธาตุลม

มักจะชอบดื่มน้ำผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อน
รสเผ็ดร้อน เช่น น้ำกระเพราแดง น้ำขิง น้ำตะไคร้

ธาตุไฟ

มักชอบดื่มน้ำผักและผลไม้ที่มีรสหอมเย็น (สุขุม) รสจืด
- รสหอมเย็น (สุขุม) เช่น น้ำลูกเดือย น้ำเม็ดแมงลัก น้ำอาร์ซี น้ำแตงไทย น้ำมะพร้าว น้ำรากบัว น้ำลูกจาก น้ำลูกตาลอ่อน
- รสจืด เช่นน้ำผักคะถ้าน้ำผักตำลึงน้ำแตงกวา น้ำคึ่นช่าย น้ำดอกคำฝอย น้ำว่านหางจระเข้ น้ำกระหล่ำปลี น้ำผักกวางตุ้ง

สรุป

ไม่ว่าจะเกิดราศีใดก็ตามไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำสมุนไพรเฉพาะธาตุ ราศีเกิดของตัวเองเท่านั้น แต่ควรดื่มน้ำสมุนไพรรสชาติอื่น ๆ ด้วย เพราะถ้า หากเราดื่มน้ำสมุนไพรตามธาตุหนึ่งธาตุใดน้อยหรือมากเกินไป จะทำให้ ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน ดังนั้นควรดื่มน้ำสมุนไพรครบทั้ง 4 ธาตุ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้สารอาหารหลาย ๆ ชนิด

horoscope

กลุ่มดาว 12 ราศี หรือ กลุ่มดาวจักราศี ( Zodiac ) เป็นกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่มที่อยู่บนเส้นสุริยะวิถี ( Ecliptic ) เราทราบว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี ดังนั้นถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์จากโลกโดยถือว่าโลกหยุดนิ่ง เราจะเห็นดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก โดยดวงอาทิตย์จะปรากฏเปลี่ยนตำแหน่งไปตามกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มดาวราศีเมษ ( Aries )  2. กลุ่มดาวพฤษภ ( Taurus ) 3. กลุ่มดาวมิถุน ( Gemini ) 

4. กลุ่มดาวกรกฏ ( Cancer )  5. กลุ่มดาวสิงห์ ( Leo )  6. กลุ่มดาวกันย์ ( Virgo )

7. กลุ่มดาวตุล ( Libra )  8. กลุ่มดาวพฤศจิก ( Scorpio )  9. กลุ่มดาวธนู ( Sagittarius ) 

10. กลุ่มดาวมกร ( Capricorn ) 11. กลุ่มดาวกุมภ์ ( Aquarius )  12. กลุ่มดาวมีน ( Pisces )

 

ปีนักษัตร

ชวด : หนู 

ฉลู : วัว

ขาล : เสือ

เถาะ : กระต่าย

มะโรง : งูใหญ่

มะเส็ง : งูเล็ก

มะเมีย : ม้า

มะแม : แพะ

วอก : ลิง

ระกา : ไก่

จอ : สุนัข

กุน : สุกร

 

- หนุ่มราศีไหน ที่เหมาะกับเรา
ทายนิสัย ตามราศี... 12 ราศี
- เราอยู่ราศีอะไรกันนะ

จำนวนคนดู : 624515
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 17:01 น. 21 ก.ย. 2011

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : BBug avatar
โดย: BBug yenta4 : BBug hompy ส่งข้อความหา BBug
ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}