430 ร.ร.ดังทั่วประเทศที่ต้องมีการสอบเข้าม.1 (สำหรับใครที่เคยอ่านแล้วก็ขอโทษด้วยนะค่ะ)

ตั้งกระทู้
430 ร.ร.ดังทั่วประเทศที่ต้องมีการสอบเข้าม.1 (สำหรับใครที่เคยอ่านแล้วก็ขอโทษด้วยนะค่ะ)

มาดูกันว่ามีโรงเรียนของเพื่อนๆหรือเปล่า....

สพท.กทม. เขต1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.เบญจมราชาลัย ร.ร.วัดราชบพิธ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.สายปัญญา ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม ร.ร.นนทรีวิทยา ร.ร.ศรีอยุธยา ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.ราชนันทาจารย์ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 2 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ร.ร.สายน้ำผึ้ง ร.ร.ปทุมคงคา ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ร.ร.สิริรัตนาธร ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ร.ร.วัดบวรนิเวศ ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง

ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร


สพท.กทม.เขต 2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลางร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.เทพลีลา ร.ร.ราชดำริ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร.ร.หอวัง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ร.ร.ราชวินิตบางเขน ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้าร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร.ร.พรตพิทยพยัต ร.ร.บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ร.ร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.บางกะปิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.สารวิทยา ร.ร.ศรีพฤฒา ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์


 สพท.กทม. เขต 3 ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.ทวีธาภิเศก ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ร.ร.โพธิสารพิทยากร ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ร.ร.วัดนวลนรดิศ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร.ร.วัดอินทาราม ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร.ร.วัดราชโอรส ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล ร.ร.มหรรณพาราม ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ร.ร.วัดพุทธบูชา ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ร.ร.สตรีวัดอัปสรรสวรรค์ ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม ร.ร.ปัญญาวรคุณ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ

ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก


สพท.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ร.ร.เมืองกระบี่

ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์


สพท.กาญจนบุรีเขต 1 ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ร.ร.วิสุทธรังสี ร.ร.เทพมงคลรังสี

ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง


สพท.กาญจนบุรีเขต 2

ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม


 

สพท.กาญจนบุรีเขต 3

ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต


 

สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ร.ร.อนุกูลนารี


สพท.กาฬสินธุ์เขต 2

ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร


 

สพท.กำแพงเพชร เขต 1 ร.ร.วัชรวิทยา ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม

ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม


 

สพท.ขอนแก่นเขต 1 ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ร.ร.กัลยาณวัตร ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร.ร.ขามแก่นนคร ร.ร.นครขอนแก่น

ร.ร.สนามบิน


 

สพท.ขอนแก่นเขต 2 ร.ร.บ้านไผ่

ร.ร.มัญจาศึกษา


 สพท.ขอนแก่นเขต 3

ร.ร.เมืองพลพิทยาคม


 

สพท.ขอนแก่นเขต 4 ร.ร.น้ำพองศึกษา

ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม


สพท.ขอนแก่นเขต 5

ร.ร.ชุมแพศึกษา


 สพท.จันทบุรี เขต 1

ร.ร.ศรียานุสรณ์


สพท. ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ร.ร.ดัดดรุณี


สพท.ฉะเชิงเทราเขต 2

ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"


 

สพท.ชลบุรี เขต 1 ร.ร.ชลราษฎรอำรุง ร.ร.ชลกันยานุกูลร.ร.ชลบุรี "สุขบท" ร.ร.บ้านสวน "จั่นอนุสรณ์"

ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"


 สพท.ชลบุรีเขต 2 ร.ร.พนัสวิทยาคาร

ร.ร.พานทอง


สพท.ชลบุรีเขต 3 ร.ร.ศรีราชา ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร.ร.สิงห์สมุทร ร.ร.สัต.บวิทยาคม

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี


 

สพท.ชัยนาท

ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม


 

สพท.ชัยภูมิ เขต 1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร.ร.สตรีชัยภูมิ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา


 

สพท.ชัยภูมิเขต 2 ร.ร.ภูเขียว

ร.ร.แก้งคร้อวิทยา


สพท.ชุมพร เขต 1 ร.ร.ศรียาภัย

ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา


 สพท.ชุมพร เขต 2 ร.ร.สวนศรีวิทยา

ร.ร.สวีวิทยา


สพท.เชียงราย เขต 1 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม

ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์


สพท.เชียงราย เขต 2

ร.ร.พานพิทยาคม


สพท.เชียงราย เขต 4

ร.ร.เทิงวิทยาคม


สพท.เชียงใหม่ เขต 1 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ


สพท.เชียงใหม่ เขต 2

ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ


 

สพท.เชียงใหม่เขต 4

ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม


 

สพท.ตรัง เขต 1 ร.ร.สภาราชินี ร.ร.วิเชียรมาตุ

ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์


สพท.ตรังเขต 2

ร.ร.ห้วยยอด


สพท.ตราด ร.ร.ตราษตระการคุณ

ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์


สพท.ตาก เขต 1 ร.ร.ผดุงปัญญา ร.ร.ตากพิทยาคม

ร.ร.สามเงาวิทยาคม


สพท.ตาก เขต 2

ร.ร.สรรพวิทยาคม


สพท.นครนายก ร.ร.นครนายกวิทยาคม ร.ร.นวมราชานุสรณ์

ร.ร.ปิยชาติพัฒนา


สพท.นครปฐม เขต 1 ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย ร.ร.ราชินีบูรณะ ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน

ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย


 

สพท.นครปฐม เขต 2

ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา


สพท.นครพนม เขต 1

ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย


สพท.นครราชสีมา เขต 1 ร.ร.สุรนารีวิทยา ร.ร.ราชสีมา 2 ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย

ร.ร.บุญวัฒนา


สพท.นครราชสีมา เขต 3

ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต


 

สพท.นครราชสีมาเขต 4 ร.ร.ปากช่อง

ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"


 

สพท.นครราชสีมาเขต 7 ร.ร.ชุมพวงศึกษา ร.ร.พิมายวิทยา

ร.ร.ประทาย


สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ

ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช


สพท.นครศรีธรรมราชเขต 2

ร.ร.สตรีทุ่งสง

ร.ร.ทุ่งสง


สพท.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร.ร.ปากพนัง ร.ร.สตรีปากพนัง

ร.ร.ชะอวด


 

สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4

ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา


สพท.นครสวรรค์ เขต 1 ร.ร.นครสวรรค์ ร.ร.สตรีนครสวรรค์

ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชณิม


สพท.นครสวรรค์ เขต 3

ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์


สพท.นนทบุรีเขต 1 ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร.ร.สตรีนนทบุรี ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ร.ร.รัตนาธิเบศร์ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคมร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ร.ร.บดิรทรเดชา สพท.นนทบุรีเขต 2 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร.ร.ปากเกร็ด ร.ร.บางบัวทอง

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี


สพท.น่าน เขต 1ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ร.ร.สตรีศรีน่าน สพท.น่านเขต 2 ร.ร.ปัว ร.ร. ท่าวังผาพิทยาคม

ร.ร.เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"


สพท.บุรีรัมย์ เขต 1

ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม

ร.ร.ลำปลายมาศ


สพท.บุรีรัมย์ เขต 2

ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม


สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 ร.ร.นางรอง ร.ร.หนองกี่พิทยาคม

ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก


สพท.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร.ร.ปทุมวิไล ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


 

สพท.ปทุมธานี เขต 2 ร.ร.ธัญรัตน์ ร.ร.ธัญบุรี ร.ร.สายปัญญารังสิต ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

ร.ร.หนองเสือวิทยาคม


สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

ร.ร.บางสะพานวิทยา


สพท.ประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ร.ร.หัวหิน

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม


สพท.ปัตตานี เขต 1 ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล

ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

จำนวนคนดู : 8955
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 16:12 น. 21 เม.ย. 2008
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

เรื่อง บทความ แนะนำ

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}