กลอนรัก ซึ้งๆ

ตั้งกระทู้
กลอนรัก ซึ้งๆ
ท น ไ ด้ เ ท่ า ที่ ท น
เ ป็ น ค น ไ ม่ ใ ช่ หิ น
เ งี ย บ ใ ช่ ว่ า ชิ น
มั น ไ ด้ ยิ น แ ต่ ทำ ใ จ
ลบ 
รั ก ม า ก รู้ ไ ห ม
รั ก ใ ค ร ค น ห นึ่ ง
รั ก เ ธ อ ผู้ ซึ่ ง
เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ด ว ง ใ จ
ลบ 
เ ข า เ อ เ ว อ เ ร ส ที่ ว่ า . . . สู ง
ทิ เ บ ต ที่ ว่ า . . . . . . . . . ห น า ว
กำ แ พ ง จี น ที่ ว่ า ย า ว . . . . ย า ว
ยั ง ไ ม่ เ ท่ า . . . ฉั น รั ก เ ธ อ
ลบ 
เ พี ย ง แ ค่ คิ ด ว่ า ใ จ เ ธ อ มี เ ข า
แ ท น ที่ เ ร า ไ ป แ ล้ ว ใ น วั น นี้
ฉั น ผิ ด อ ะ ไ ร บ อ ก ห น่ อ ย ค น ดี
ผิ ด อ ย่ า ง นั้ น อ ย่า ง นี้ จ ง บ อ ก ม า
ลบ 
รั ก น ะ เ ด็ ก โ ง่
ยิ่ ง โ ง่ ยิ่ ง น่ า รั ก
อ ย่ า เ ลิ ก โ ง่ น ะ ที่ รั ก
เ ดี่ ย ว เ ลิ ก รั ก น ะ เ ด็ ก โ ง่
ลบ 
ไม่..อยาก..รักใครถ้าเค้าไม่รักตอบ
ไม่..อยาก..แอบชอบมันทรมานมากรู้ไหม
ไม่..อยาก...คิดฝ่ายเดียวคงเข้าใจ
ไม่...ยาก..ใช่ไหมที่จะเปลี่ยนใจมา..รักกัน..
ลบแ ม้ วั น นี้ เ ธ อ อ า จ จ ะ มี ค ว า ม สุ ข ที่ ไ ด้ รั ก ใ ค ร
แ ต่ ทุ ก วั น นี้ ฉั น มี ค ว า ม สุ ข ไ ด้ เ พ ร า ะ รั ก เ ธ อ
ลบ

ลบ

จำนวนคนดู : 1053
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 15:00 น. 9 มี.ค. 2008
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : mini-nat avatar
โดย: mini-nat yenta4 : mini-nat hompy ส่งข้อความหา mini-nat

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}