เป็นสูตรโกงเกมส์ของ Havest moon ภาคชาย และภาคหญิงนะครับ

ตั้งกระทู้
เป็นสูตรโกงเกมส์ของ Havest moon ภาคชาย และภาคหญิงนะครับ
ภาคชาย
Harvest Moon Friens Of Mineral Town (U)

Status
=======================
สูตร Power Berry 15 ลูก + กัปปะ Berry 1 ลูก
320041F4 001F

สูตร ซุปเปอร์บอย ไม่มีเหนื่อย
820041F6 0000

สูตร เงิน 4,294,967,295G (สี่พันกว่าร้าน)
82004080 FFFF
82004082 FFFF

ท่อนไม้ 999 ยังไม่มีม้าใช้สูตรนี้
820025FC 03E7

ท่อนไม้ 999 มีม้าแล้วให้ใช้สูตรนี้
820025FC 17E7

อาหารไก่
่820029E9 17CF

=======================
หัวใจสาวๆ เต็ม
=======================

Karen หัวใจเต็ม
320044A5 00FF

Marry หัวใจเต็ม
32004415 00FF

Elli หัวใจเต็ม
320044D1 00FF

Popuri หัวใจเต็ม
32004359 00FF

Ann หัวใจเต็ม
32004525 00FF

Married with นางฟ้า&หัวใจเต็ม
820045A4 FFFF
820045a6 FFFF

========================
หัวใจลูกเต็ม
820042B8 00FF

========================
คนแคระ ทั้ง 7
========================
คนแคระหัวใจเต็ม
420045F1 FFFF
00000074 0002

เรียกคนแคระมาทำงาน
82004602 00xx Staid
82004626 00xx Nappy
8200464A 00xx Boid
8200465C 00xx Chef
82004692 00xx Aqua
820046B6 00xx Hoggy
820046DA 00xx Timid

xx แทนด้วย
001C = เก็บผัก 7 วัน
001D = รดน้ำ 7 วัน
001E = เลี้ยงสัตว์ 7 วัน

========================
แต่งงาน
========================

แต่งกับคาเร็น+ท้อง
320044A5 00FF
820044A7 00FF
3200445A 00FF

แต่งกับแมรี่+ท้อง
32004415 00FF
82004417 00FF
320043CA 00FF

แต่งกับเอลลิ+ท้อง
320044D1 00FF
820044D3 00FF
32004486 00FF

แต่งกับโปปุริ+ท้อง
32004359 00FF
8200435B 00FF
3200430E 00FF

แต่งกับรัน+ท้อง
32004525 00FF
82004527 00FF
320044DA 00FF

========================
หัวใจสัตว์
========================

หัวใจสุนัขเต็ม
32004262 FFFF
32004261 00FF

สูตรม้าหัวใจเต็ม+มuอาน+มีมงกุฎ
82002618 FFFF
8200261A FFFF

-------------------
วัวและแกะ หัวใจเต็ม+โตเต็มที่+มีมงกุฎ

ตัวที่ 1
82002C10 FC00
82002C12 FFFF
82002C14 003F

ตัวที่ 2
82002C4C FC00
82002C4E FFFF
82002C50 003F

ตัวที่ 3
82002C88 FC00
82002C8A FFFF
82002C8C 003F

ตัวที่ 4
82002CC4 FC00
82002CC6 FFFF
82002CC8 003F

ตัวที่ 5
82002D00 FC00
82002D02 FFFF
82002D04 003F

ตัวที่ 6
82002D3C FC00
82002D3E FFFF
82002D40 003F

ตัวที่ 7
82002D78 FC00
82002D7A FFFF
82002D7C 003F

ตัวที่ 8
82002DB4 FC00
82002DB6 FFFF
82002DB8 003F

ตัวที่ 9
82002DF0 FC00
82002DF2 FFFF
82002DF4 003F

ตัวที่ 10
82002E2C FC00
82002E2E FFFF
82002E30 003F

ตัวที่ 11
82002E68 FC00
82002E6A FFFF
82002E6C 003F

ตัวที่ 12
82002EA4 FC00
82002EA6 FFFF
82002EA8 003F

ตัวที่ 13
82002EE0 FC00
82002EE2 FFFF
82002EE4 003F

ตัวที่ 14
82002F1C FC00
82002F1E FFFF
82002F20 003F

ตังที่ 15
82002F58 FC00
82002F5A FFFF
82002F5C 003F

ตัวที่ 16
82002F94 FC00
82002F96 FFFF
82002F98 003F

--------------------------
สูตรไก่ ตัวใจเต็ม+โตเต็มที่+มีมงกุฏ

ตัวที่ 1
82002A1C FCFF
82002A1E FFFF
82002A20 003F

ตัวที่ 2
82002A4C FCFF
82002A4E FFFF
82002A50 003F

ตัวที่ 3
82002A7C FCFF
82002A7E FFFF
82002A80 003F

ตัวที่ 4
82002AAC FCFF
82002AAE FFFF
82002AB0 003F

ตัวที่ 5
82002ADC FCFF
82002ADE FFFF
82002AE0 003F

ตัวที่ 6
82002B0C FCFF
82002B0E FFFF
82002B10 003F

ตัวที่ 7
82002B3C FCFF
82002B3E FFFF
82002B40 003F

ตัวที่ 8
82002B6C FCFF
82002B6E FFFF
82002B70 003F

========================
ต่อเติมบ้านครบ
========================

ต่อเติมบ้านสมบูรณ์เต็ม
820027CC 009A
820027CD FF9A
820027CF FF00
820027D0 FFFF
820027D1 FFFF

สูตรบ้านสามหลัง มีบ้านลับ ชายหาด และ บนเขา
820025D8 000F

---------------------
ต่อเติมเล้าไก่ กุ๊กๆ
820029E8 00FF

ต่อเติมคอกวัว + แกะ
82002BC8 FFFF

========================
เปลี่ยนสภาพอากาศ
========================

เปลี่ยนสภาพอากาศ
320025E0 000x

x แทนด้วยสภาพอากาศดังนี้
0 = อากาศแจ่มใส
1 = ฝนตกพลำ
2 = หิมะตก
3 = ภายุไต้ฝุ่น ออกบ้านไม่ได้
4 = ภายุหิมะ ออกบ้านไม่ได้

========================
เปลี่ยนแปลง วัน/เดือน/ปี
========================
QUOTE("เปลี่ยนแปลง วัน/เดือน/ปี")
820025E9 ddyy
dd ก็คือวันและเดือน, yy ก็คือปี แทนค่าดังต่อไปนี้

dd แทนด้วย
00 = Spring 1
01 = Summer 1
02 = Autumn 1
03 = Winter 1
04 = Spring 2
05 = Summer 2
06 = Autumn 2
07 = Winter 2
08 = Spring 3
09 = Summer 3
0A = autumn 3
0B = winter 3
0C = spring 4
0D = summer 4
0E = autumn 4
0F = winter 4
10 = Spring 5
11 = Summer 5
12 = Autumn 5
13 = Winter 5
14 = Spring 6
15 = Summer 6
16 = Autumn 6
17 = Winter 6
18 = Spring 7
19 = Summer 7
1A = autumn 7
1B = winter 7
1C = spring 8
1D = summer 8
1E = autumn 8
1F = winter 8
20 = Spring 9
21 = Summer 9
22 = Autumn 9
23 = Winter 9
24 = Spring 10
25 = Summer 10
26 = Autumn 10
27 = Winter 10
28 = Spring 11
29 = Summer 11
2A = autumn 11
2B = winter 11
2C = spring 12
2D = summer 12
2E = autumn 12
2F = winter 12
30 = Spring 13
31 = Summer 13
32 = Autumn 13
33 = Winter 13
34 = Spring 14
35 = Summer 14
36 = Autumn 14
37 = Winter 14
38 = Spring 15
39 = Summer 15
3A = autumn 15
3B = winter 15
3C = spring 16
3D = summer 16
3E = autumn 16
3F = winter 16
40 = Spring 17
41 = Summer 17
42 = Autumn 17
43 = Winter 17
44 = Spring 18
45 = Summer 18
46 = Autumn 18
47 = Winter 18
48 = Spring 19
49 = Summer 19
4A = autumn 19
4B = winter 19
4C = spring 20
4D = summer 20
4E = autumn 20
4F = winter 20
50 = Spring 21
51 = Summer 21
52 = Autumn 21
53 = Winter 21
54 = Spring 22
55 = Summer 22
56 = Autumn 22
57 = Winter 22
58 = Spring 23
59 = Summer 23
5A = autumn 23
5B = winter 23
5C = spring 24
5D = summer 24
5E = autumn 24
5F = winter 24
60 = Spring 25
61 = Summer 25
62 = Autumn 25
63 = Winter 25
64 = Spring 26
65 = Summer 26
66 = Autumn 26
67 = Winter 26
68 = Spring 27
69 = Summer 27
6A = autumn 27
6B = winter 27
6C = spring 28
6D = summer 28
6E = autumn 28
6F = winter 28
70 = Spring 29
71 = Summer 29
72 = Autumn 29
73 = Winter 29
74 = Spring 30
75 = Summer 30
76 = Autumn 30
77 = Winter 30

yy แทนด้วยปีคือ
01 = 1st (ในปฏิทินจะเป็น 0)
02 = 2nd (ในปฏิทินจะเป็น 1)
03 = 3th (ในปฏิทินจะเป็น 2)
04 = 4th (ในปฏิทินจะเป็น 3)
05 = 5th (ในปฏิทินจะเป็น 4)
06 = 6th (ในปฏิทินจะเป็น 5)
07 = 7th (ในปฏิทินจะเป็น 6)
08 = 8th (ในปฏิทินจะเป็น 7)
09 = 9th (ในปฏิทินจะเป็น 8)
0A = 10th (ในปฏิทินจะเป็น 9)
32 = 50th
33 = 51th

========================
ITEM
========================

QUOTE("Item ในหีบเครื่องมือ")
เครื่องมือและของในหีบ

-- หน้า 1 --
82002958 XX?? ช่องที่ 1
8200295A XX?? ช่องที่ 2
8200295C XX?? ช่องที่ 3
8200295E XX?? ช่องที่ 4
82002960 XX?? ช่องที่ 5
82002962 XX?? ช่องที่ 6
82002964 XX?? ช่องที่ 7
82002966 XX?? ช่องที่ 8
-- หน้า 2 --
82002968 XX?? ช่องที่ 9
8200296A XX?? ช่องที่ 10
8200296C XX?? ช่องที่ 11
8200296E XX?? ช่องที่ 12
82002970 XX?? ช่องที่ 13
82002972 XX?? ช่องที่ 14
82002974 XX?? ช่องที่ 15
82002976 XX?? ช่องที่ 16
-- หน้า 3 --
82002978 XX?? ช่องที่ 17
8200297A XX?? ช่องที่ 18
8200297C XX?? ช่องที่ 19
8200297E XX?? ช่องที่ 20
82002980 XX?? ช่องที่ 21
82002982 XX?? ช่องที่ 22
82002984 XX?? ช่องที่ 23
82002986 XX?? ช่องที่ 24
-- หน้า 4 --
82002988 XX?? ช่องที่ 25
8200298A XX?? ช่องที่ 26
8200298C XX?? ช่องที่ 27
8200298E XX?? ช่องที่ 28
82002990 XX?? ช่องที่ 29
82002992 XX?? ช่องที่ 30
82002994 XX?? ช่องที่ 31
82002996 XX?? ช่องที่ 32
-- หน้า 5 --
82002998 XX?? ช่องที่ 33
8200299A XX?? ช่องที่ 34
8200299C XX?? ช่องที่ 35
8200299E XX?? ช่องที่ 36
820029A0 XX?? ช่องที่ 37
820029A2 XX?? ช่องที่ 38
820029A4 XX?? ช่องที่ 39
820029A6 XX?? ช่องที่ 40
-- หน้า 6 --
820029A8 XX?? ช่องที่ 41
820029AA XX?? ช่องที่ 42
820029AC XX?? ช่องที่ 43
820029AE XX?? ช่องที่ 44
820029B0 XX?? ช่องที่ 45
820029B2 XX?? ช่องที่ 46
820029B4 XX?? ช่องที่ 47
820029B6 XX?? ช่องที่ 48
-- หน้า 7 --
820029B8 XX?? ช่องที่ 49
820029BA XX?? ช่องที่ 50
820029BC XX?? ช่องที่ 51
820029BE XX?? ช่องที่ 52
820029C0 XX?? ช่องที่ 53
820029C2 XX?? ช่องที่ 54
820029C4 XX?? ช่องที่ 55
820029C6 XX?? ช่องที่ 56
-- หน้า 8 --
820029C8 XX?? ช่องที่ 57
820029CA XX?? ช่องที่ 58
820029CC XX?? ช่องที่ 59
820029CE XX?? ช่องที่ 60
820029D0 XX?? ช่องที่ 61
820029D2 XX?? ช่องที่ 62
820029D4 XX?? ช่องที่ 63
820029D6 XX?? ช่องที่ 64

XX = จำนวนชิ้นแทนด้วยเลขฐานสิบหก 01-63 (63ฐาน16 เท่ากับ 99ฐาน10)
(เลขฐาน16 จะมี 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

?? = ไอเท็ม

00 เคียว
01 Copper เคียว
02 Silver เคียว
03 Gold เคียว
04 Mystrile เคียว
05 Cursed เคียว
06 Blessed เคียว
07 Mythic เคียว

08 จอบ
09 Copper จอบ
0A Silver จอบ
0B Gold จอบ
0C Mystrile จอบ
0D Cursed จอบ
0E Blessed จอบ
0F Mythic จอบ

10 ขวาน
11 Copper ขวาน
12 Silver ขวาน
13 Gold ขวาน
14 Mystrile ขวาน
15 Cursed ขวาน
16 Blessed ขวาน
17 Mythic ขวาน

18 ค้อน
19 Copper ค้อน
1A Silver ค้อน
1B Gold ค้อน
1C Mystrile ค้อน
1D Cursed ค้อน
1E Blesed ค้อน
1F Mythic ค้อน

20 บัวรดน้ำ
21 Copper บัวรดน้ำ
22 Silver บัวรดน้ำ
23 Gold บัวรดน้ำ
24 Mystrile บัวรดน้ำ
25 Cursed บัวรดน้ำ
26 Blesed บัวรดน้ำ
27 Mythic บัวรดน้ำ

28 เบ็ดตกปลา
29 Copper เบ็ดตกปลา
2A Silver เบ็ดตกปลา
2B Gold เบ็ดตกปลา
2C Mystrile เบ็ดตกปลา
2D Cursed เบ็ดตกปลา
2E Blesed เบ็ดตกปลา
2F Mythic เบ็ดตกปลา

30 น้ำเชื้อวัว(Cow Miracle Potion)
31 น้ำเชื้อแกะ(Sheep Miracle Potion)
32 Turnip Seeds
33 Potatoe Seeds
34 Cucumber Seeds
35 Strawberry Seeds
36 Cabbage Seeds
37 Tomato Seeds
38 Corn Seeds
39 Onion Seeds
3A Pumpkin Seeds
3B Pinnapple Seeds
3C Eggplant Seeds
3D Carrot Seeds
3E Sweet Potato Seeds
3F Spinach Seeds

40 Green Pepper Seeds
41 Grass Seeds
42 Moon Drop Seeds
43 Pink Cat Seeds
44 Magic Red Seeds
45 Toy Flower Seeds
46 Brush
47 Milker
48 Clipper 1
49 Bell
4A Animal Medicine
4B Blue Feather
4C Pedometer
4D Teleport Stone
4E Gem of the Goddess
4F Gem of the Kappa

50 Gem of Truth
51 - FF Turnip (No Use)

QUOTE("Item ในกระเป๋า")
สูตร กระเป๋า 8 ช่อง
32004210 0008

เปลี่ยนของในกระเป๋า
82004214 xxxx ช่องที่ 1
82004218 xxxx ช่องที่ 2
8200421C xxxx ช่องที่ 3
82004220 xxxx ช่องที่ 4
82004224 xxxx ช่องที่ 5
82004228 xxxx ช่องที่ 6
8200422C xxxx ช่องที่ 7
82004230 xxxx ช่องที่ 8

xxxx แทนด้วย:
0000 = Turnip
0100 = Potato
0200 = Cucumber
0300 = Strawberry
0400 = Cabbage
0500 = Tomato
0600 = Corn
0700 = Onion
0800 = Pumpkin
0900 = Pineapple
0A00 = Eggplant
0B00 = Carrot
0C00 = Sweet Potato
0D00 = Spinach
0E00 = Green Pepper
0F00 = Regular Quality Egg
1000 = Good Quality Egg
1100 = High Quality Egg
1200 = Golden Egg
1300 = P Egg
1400 = X Egg
1500 = Spa-Boiled Egg
1600 = Mayonnaise (S)
1700 = Mayonnaise (M)
1800 = Mayonnaise (L)
1900 = Mayonnaise (G)
1A00 = Mayonnaise (P)
1B00 = Mayonnaise (X)
1C00 = Milk (S)
1D00 = Milk (M)
1E00 = Milk (L)
1F00 = Milk (G)
2000 = Milk (P)
2100 = Milk (X)
2200 = Cheese (S)
2300 = Cheese (M)
2400 = Cheese (L)
2500 = Cheese (G)
2600 = Cheese (P)
2700 = Cheese (X)
2800 = Apple
2900 = Honey
2A00 = Bamboo Shoot
2B00 = Wild Grapes
2C00 = Mushroom
2D00 = Poisonous Mushroom
2E00 = Truffle
2F00 = Blue Grass
3000 = Green Grass
3100 = Red Grass
3200 = Yellow Grass
3300 = Orange Grass
3400 = Purple Grass
3500 = Indigo Grass
3600 = Black Grass
3700 = White Grass
3800 = Queen of the Night
3900 = Bodigizer
3A00 = Bodigizer XL
3B00 = Turbojolt
3C00 = Turbojolt XL
3D00 = Wine
3E00 = Grape Juice
3F00 = Rice Ball
4000 = Bread
4100 = Oil
4200 = Flower
4300 = Curry Powder
4400 = Muffin Mix
4500 = Chocolate
4600 = Relaxation Tea Leaves
4700 = SUGDW Apple
4800 = HMSGB Apple
4900 = AEPFE Apple
4A00 = Buckwheat Flour
4B00 = Wild Grape Wine
4C00 = Salad
4D00 = Curry Rice
4E00 = Stew
4F00 = Miso Soup
5000 = Stir Fry
5100 = Fried Rice
5200 = Savory Pancake
5300 = Sandwich
5400 = Fruit Juice
5500 = Vegetable
5600 = Mixed Juice
5700 = Fruit Latte
5800 = Vegetable Latte
5900 = Mixed Latte
5A00 = Strawberry Smoothie
5B00 = Strawberry Jam
5C00 = Tomato Juice
5D00 = Pickled Turnip
5E00 = French Fries
5F00 = Pickles
6000 = Ketchup
6100 = Popcorn
6200 = Corn Flakes
6300 = Baked Corn
6400 = Pineapple Juice
6500 = Pumpkin Pudding
6600 = Pumpkin Stew
6700 = Happy Eggplant
6800 = Sweet Potatoes
6900 = Baked Sweet Potato
6A00 = Greens
6B00 = Scrambled Eggs
6C00 = Omelet
6D00 = Omelet Rice
6E00 = Boiled Egg
6F00 = Hot Milk
7000 = Butter
7100 = Cheese Cake
7200 = Cheese Fondue
7300 = Apple Pie
7400 = Apple Jam
7500 = Apple Souffle
7600 = Mushroom Rice
7700 = Bamboo Rice
7800 = Truffle Rice
7900 = Sushi
7A00 = Jam Bun
7B00 = Dinner Roll
7C00 = Raisin Bread
7D00 = Grape Jam
7E00 = Curry Bread
7F00 = Sashimi
8000 = Grilled Fish
8100 = Sahimi Mix
8200 = Pizza
8300 = Noodles
8400 = Curry Noodles
8500 = Tempura Noodles
8600 = Fried Noodles
8700 = Buckwheat Noodles
8800 = Tempura Buckwheat Noodles
8900 = Fried Noodles
8A00 = Buckwheat Chips
8B00 = Cookies
8C00 = Chocolate Cookies
8D00 = Tempura
8E00 = Ice Cream
8F00 = Cake
9000 = Chocolate Cake
9100 = Relaxation Tea
9200 = Toast
9300 = French Toast
9400 = Pudding
9500 = Mountain Stew
9600 = Moon Dumplings
9700 = Rice Cake
9800 = Roasted Rice Cake
9900 = Elli Leaves
9A00 = Failure
9B00 = Failure
9C00 = Failure
9D00 = Failure
9E00 = Failure
9F00 = Failure
A000 = Small Fish
A100 = Medium Fish
A200 = Large Fish
A300 = Toasted Rice Ball
A400 = Tempura Rice
A500 = Egg Over Rice
A600 = Rice Gruel
A700 = Pancakes
A800 = Fish Sticks
A900 = Candied Potato
AA00 = Potato Pancakes
0009 = Moon Drop Grass
0109 = Pink Cat Grass
0209 = Blue Magic Grass
0309 = Red Magic Grass
0409 = Toy Flower
0509 = Wool (S)
0609 = Wool (M)
0709 = Wool (L)
0809 = Wool (G)
0909 = Wool (P)
0A09 = Wool (X)
0B09 = Yarn (S)
0C09 = Yarn (M)
0D09 = Yarn (L)
0E09 = Yarn (G)
0F09 = Yarn (P)
1009 = Yarn (X)
1109 = Junk Ore
1209 = Copper Ore
1309 = Silver Ore
1409 = Gold Ore
1509 = Mithril Ore
1609 = Orichalc Ore
1709 = Adamantite Ore
1809 = Moon Stone
1909 = Sand Rose
1A09 = Pink Diamond
1B09 = Alexandrite
1C09 = Mythic Stone
1D09 = Diamond
1E09 = Emerald
1F09 = Ruby
2009 = Topaz
2109 = Peridot
2209 = Fluorite
2309 = Agate
2409 = Amethyst
2509 = Harvest Goddess Jewel
2609 = Kappa Jewel
2709 = Jewel of Truth
2C09 = Bracelet
2D09 = Necklace
2E09 = Earrings
2F09 = Broach
3009 = Weeds
3109 = Stones
3209 = Branches
3309 = Recipe for French Fries
3409 = Recipe for Ketchup
3509 = Ball
3609 = Pirate Treasure
3709 = Fossil of Ancient Fish
3809 = Empty Can
3909 = Boots
3A09 = Fish Bones
3B09 = Karen''s Wine
3C09 = Popuri''s Mud Ball
3D09 = Ann''s Music Box
3E09 = Mary''s Great Book
3F09 = Elli''s Pressed Flower
4009 = Album 1
4109 = Album 2
4209 = Album 3
4309 = Album 4
4409 = Album 5
4509 = Album 6
4609 = Album 7
4709 = Album 8
4809 = Album 9
4909 = Album 10
4A09 = Album 11
4B09 = Album 12
4C09 = Album 13
4D09 = Album 14
4E09 = Album 15
4F09 = Album 16
5009 = Album 17
5109 = Album 18
5209 = Album 19
5309 = Album 20
5409 = Band-Aid
5509 = Book from H.G.
5609 = Perfume
5709 = Photo
5809 = Plant Encyclopedia
5909 = Invitation
5A09 = Dress
5B09 = Facial Pack
5C09 = Skin Lotion
5D09 = Sunblock
5E09 = Lumber
5F01 = Golden Lumber
6001 = Animal Fodder
6101 = Chicken Feed
6201 = Certificate of R-P-S
6301 = Frisbee
6401 = Rick''s Watch
6501 = Kai''s Ocean Charm
6601 = Cliff''s Flower Decoration
6701 = Gray''s Brooch
6801 = Doctor''s Massager
6901 = Mysterious ticket
จำนวนคนดู : 47514
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 20:10 น. 3 ส.ค. 2006
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}