วิธีป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดซาร์ส

ตั้งกระทู้
วิธีป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดซาร์ส

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กรกฎาคม 2549 มีรายงานผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดนกทั่วประเทศจำนวน 1,567 ราย ทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ จนมาถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายแรกของประเทศในการระบาดรอบนี้ที่จังหวัดพิจิตร และถึงตอนนี้ยังไม่พบรายงานไข้หวัดซาร์สในประเทศไทย

ไข้หวัดทั้งสามชนิดนั้นมีความเหมือนและความต่างกันดังนี้

ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อทางลมหายใจระหว่างคนสู่คนโดยการไอจามหรือใช้ของร่วมกัน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus ชนิด A และ B) มักจะระบาดในหน้าหนาวของทุกๆ ปี หลังจากได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ 1-4 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูง ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหัว ไอแห้งๆ เจ็บคอ คัดจมูก มีน้ำมูกไหล เหนื่อย ในเด็กๆ อาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียร่วมด้วย

ไข้หวัดนก เป็นไข้หวัดใหญ่ที่เกิดกับสัตว์ปีก จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A แต่เป็นไวรัสคนละชนิดกับไข้หวัดใหญ่ในคน (H 5 N 1) เริ่มมีรายงานว่าไข้หวัดนกติดจากสัตว์สู่คนได้ในปี พ.ศ.2540 จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย) ของสัตว์ป่วย หรือติดต่อทางลมหายใจจากเชื้อไข้หวัดนกกระจายฟุ้งไปในอากาศ

ส่วนการติดต่อจากคนสู่คนยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน เมื่อรับเชื้อจะมีอาการภายใน 1-7 วัน (ส่วนใหญ่ 2-3 วัน) อาการเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อเป็นมากจะมีปอดบวม การหายใจล้มเหลว จนเสียชีวิตได้ โอกาสเสียชีวิตมีสูงถึงร้อยละ 70

ไข้หวัดซาร์ส ติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Sars-CoV) ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบเพลันรุนแรง สันนิษฐานว่าแต่แรกเชื้ออาจจะติดมาจากสัตว์ป่าหรือห้องแล็บ

เมื่อรับเชื้อจะมีอาการภายใน 2-10 วัน อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ ต่อมาในสัปดาห์ที่ 2 ระบบหายใจจะล้มเหลวร่วมกับมีท้องเสีย โอกาสเสียชีวิตมีสูงถึงร้อยละ 50

วิธีป้องกันไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดซาร์ส

1.การติดเชื้อไวรัสทุกชนิดจะเป็นไปได้ยากขึ้นถ้าร่างกายแข็งแรง ดังนั้นควรดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น ผักสด ผลไม้ ข้าวกล้อง ผลไม้เปลือกแข็ง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ฯลฯ

หลีกเลี่ยงอาหารเก่าเก็บปนเปื้อนเชื้อรา อาหารหมักดอง (ที่มีสารไนเตรทและไนไตรท) ออกกำลังกายเป็นประจำ ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และฟัน หมั่นล้างมือเป็นประจำ เลือกอยู่ในที่ที่ไม่มีมลพิษ

ดูแลเครื่องปรับอากาศไม่ให้เป็นที่สะสมเชื้อโรค ฝุ่นละออง ไม่ปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาพร้อน/เย็นจัดหรือเปียกชื้นนานเกินไป

งด/ลด เที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) ไม่หักโหมงานหรือเล่นกีฬาจนไม่พักผ่อน ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว (1.5-2 ลิตร) หลีกเลี่ยงความเครียด กรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ภูมิแพ้ โรคหอบหืด ฯลฯ ควรดูแลรักษาตนให้ดี เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสหวัด

2.เพิ่มภูมิต้านทาน โดยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในช่วงมีการระบาดของโรค แม้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดซาร์สได้ แต่หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ หากเกิดร่วมกัน

3.เมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร ควรรักษาแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้เป็นมากหรือเรื้อรัง

4.หากมีอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องระวังการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น เช่นควรลาพักงาน หรือโรงเรียน นอนพักในห้องแยก หมั่นล้างมือบ่อยๆ สวมผ้าคาดปากคาดจมูก ฯลฯ

5.อาการสำคัญที่บ่งชี้ว่าไข้หวัดใหญ่นั้นรุนแรง อาจมีภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นไข้หวัดนกหรือไข้หวัดซาร์ส ควรไปพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่

o หายในผิดปกติ เช่นหายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจไม่ลงทรวง หายใจแล้วแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ฯลฯ

o ปวดหน้าอกเหมือนถูกกดรัด

o ปวดท้องมาก

o ปวดหัว เวียนหัว อย่างรุนแรง หรืออย่างกะทันหัน

o ซึม หรือมีการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก

o อาเจียนมาก หรืออาเจียนตลอดเวลา

o กินข้าว ดื่มน้ำไม่ได้

o ไข้สูง และมีผื่นขึ้นตามตัว

o เป็นไข้ไม่ยอมลด หรือไข้หายไปแล้ว แล้วกลับมีไข้อีก

o ผิวหนังสีซีดๆ หรือปลายนิ้วมือนิ้วเท้ามีสีเขียว

o ร้องกวนตลอดเวลา (เด็ก)

o เป็นไข้หวัดหลังจากสัมผัสสัตว์ปีกป่วยหรือเข้าใกล้คนที่มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดนก

6.กรณีที่มีสัตว์ปีกตายหรือป่วยป่วยผิดปกติ ต้องไม่ปกปิด ไม่จับต้องสัตว์ด้วยมือเปล่า (ควรสวมถุงมือหรือใช้ถุงพลาสติค) สวมผ้าคาดปาก จมูก สวมแว่นตา ไม่นำซากไปรับประทาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน เช่นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์จังหวัด

7.ในสถานที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ไม่ควรกินไก่หรือไข่ดิบ ในกรณีที่สัมผัสไก่และไข่ดิบ นอกจากควรล้างเปลือกไข่ให้สะอาด ก็ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังสัมผัสทุกครั้ง

8.ไม่ควรนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน

โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
chanwaleesrisukho@hotmail.com

จำนวนคนดู : 4829
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 10:14 น. 3 ส.ค. 2006
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : BBug avatar
โดย: BBug yenta4 : BBug hompy ส่งข้อความหา BBug

กระทู้ล่าสุดในหมวด

ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}