นิยามแห่งความรัก [ภาษาอังกฤษนะจ๊ะ ^^]

ตั้งกระทู้
นิยามแห่งความรัก [ภาษาอังกฤษนะจ๊ะ ^^]

นิยามแห่งความรัก [ภาษาอังกฤษ]No  love  but  your  love  can  set  my  world  on  fire.
And  fill  me  with  desire.
รักของเธอแสนเร้าใจ  โลกทั้งใบดูเร่าร้อน
ทั้งห่วงหาและอาวรณ์  ให้รอนรอนทั้งหัวใจ

line

The  best  time  in  my  life  is  having  you  beside  me.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน คือคือวันที่มีเธอเคียงข้าง

 

In  my  heart  I  have  love.
In  my  love  I  always  have  you.
ในหัวใจมีความรัก  ในความรักมีเธอเสมอ

line

I  wish  to  be  a  star  in  your  darkness.
I  wish  to  be  with you  in  the  stormy  day.
I  wais  to  be  your  friend  always.
ขอเป็นแสงแดงส่องสว่างในคืนมืดมิด  ขอเป็นเพื่อนชีวิตไม่ห่างหาย
ขออยู่เคียงข้างแม้ในวันที่มีพายุร้าย  ขออยู่ถึงวันสุดท้ายที่มีเธอ

line

Sending  my  love  to  you,
On  the  day  I’m  very  thought  of  you.
ส่งคำ “ รัก”  มาให้  ในวันที่หัวใจเปี่ยมด้วยความคิดถึง

You’re  the  shinning  stars  brighten  my  life  with  hope
You’re  the  strength  that  support  my  life  whenever  I  need.
เธอเห็นดาวในดวงใจ  ส่องสว่างใสให้ความหวัง
เธอเป็นแรงพลัง  ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ

line

The  best  time  in  my  life  is  having  you  beside  me.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน คือคือวันที่มีเธอเคียงข้าง

The  happy  time  in  my  life  is  doing  everything  for  you.
ช่วงเวลาที่มีความสุขของฉัน  คือการไกระทำทุกสิ่งเพื่อเธอ
line
I’ve  know  many  people  in  this  world 
But  l’ve  a  few  to  understand  and  truly  love  me.
One  of  them  is  you
มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก  แต่มีอยู่น้อยคนคน
ที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง  คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น

line

You’ve  made  my  routine  days  become  more  meaning.
เธอทำให้วันคืนอันแสนธรรมดา  เป็นวันเวลาที่มีความหมาย

line

This  heart  of  flower  I  give  it  to  you.
Please  keep  it  closer  to  your  heart  too.
ดอกไม้ของหัวใจ  ฉันมีมามอบให้
เก็บเอาไว้นะ...อย่าปล่อยวาง  โปรดเก็บไว้ข้างๆ หัวใจเธอ

line

Everything  I  gave  you  won’t  make  me  lost.
Everything  you  gave  me  I  should  make  it  worth.

Please  take  your  heart  out  of  cover
Let  me  help  you  discover  a  perfect  love.
Look  high, there’s  a  bright  and  blue  sky
Look  at  my  eyes, there’s  love  inside.
โปรดเปิดประตูหัวใจ  ให้ฉันได้เข้าไปค้นหาความรักที่งดงาม
ในวันที่ฟ้าคราม  เธอเห็นความรักในดวงตาของฉันไหม

line

My  hero  that  what  you  are  in  my  love  story  you’re  the  star.
It’s  you, so  sweet  and  true.

เธอคือคนดีในชีวิต     ทั้งในความคิด     ความใฝ่ฝัน 
ในเรื่องราวของความรักทุกคืนวัน     เธอคือพระเอกตลอดกาลนิรันดร์ไป

line

Remember  I’m  in  love  with  you.
Please  save  your  heart  for  me.

More  than  the  greatest  love  the  world  has  know
This  is  the  love  I’ll  give  to  you  alone
More  than  the  simple  words  I  try  to  say
I  only  live  to  love  you  more  each  day.

มากกว่าความรักทั้งหมดในโลกนี้ที่ฉันรู้จัก
คือความรักที่ฉันมีให้เธอ
มากกว่าถ้อยคำในโลกนี้ทั้งหมดก็คือ
ฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อรักเธอมากขึ้นทุกวัน

You’re  my  dream  that  comes  true.
เธอคือคนของความฝัน ที่ฉันค้นพบเจอในความจริง

line

Don’t  forget  to  remember  me  and  the  love  that’s  used  to  be
I’m  still  remember  you  and  everything  we’re  used  to  do.

อย่าลืมฉัน  อย่าลืมวันที่เคยใกล้
อย่าลืมนึกถึงหัวใจ  ที่ใครหนึ่งฝากไว้ให้เธอดูแล

line

Don’t  throw  my  love  away, you  might  need  it  someday.
ความรักของฉันอาจไร้ค่า  แต่โปรดอย่าทำลายจะได้ไหม
บางทีในวันหนึ่งซึ่งเธอไม่มีใคร
อาจเป็นสิ่งที่เติมความหมายในใจเธอ

line

You’re  in  my  thought.
You’re  in  my  days  and  in  my  heart  always.

เธออยู่ในความคิดถึงและทุกที่ที่มีฉัน
เธออยู่ในคืนวัน  อยู่ในความผูกพันของหัวใจ

line

When  I  feel  happy, I  dare  to  laugh  among  people.
But  when  I  feel   blue  I’ve  just  to  cried  with  you
Because  you’re  the  only  one  who  understand  me.
เมื่อมีความสุข ฉันกล้าที่จะหัวเราะต่อหน้าใครต่อใครมากมาย
แต่ในยามทุกข์เศร้า เธอคือคนเดียวที่ฉันกล้าจะร้องไห้ต่อหน้า
เพราะฉันรู้...มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะเข้าใจฉัน

line

I’ve  never  care  what  tomorrow  come
I’ve  care  just  only  today  that  l  have  you.

I’m  so  happy  to  be  near  you
And  give  the  best  things  to  you.

I’ve  know  for  a  long  time  how  much  you  care  me
And  how  much  I  meant  to  you
Thank  you  for  everything  you’ve  done  for  me
I’m  very  proud  to  have  you  in  my  life
I’ll  always  love  you  with  all  my  heart

Sky  and  sea  meet  each  other  at  the  horizon
You  and  me  meet  each  other  at  love

ฟ้ากับน้ำ   พบกันที่ขอบฟ้าไกล หัวใจของเรา   พบกันที่ความรัก

I’ll  give  my  heart  to  you  weather  you’ll  keep  it  of  not
I’ve  just  only  want  you  to  know
I  care  and  love  you  a  lot.
ฝากหัวใจไว้ให้  จะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้
ขอเพียงทุกที่ที่เธอไป จะรับรู้ถึงความห่วงใยที่หัวใจฉันมี

Love  and  care’s  binding  our  heart  to  be  one.
เพราะความรัก ความผูกพัน เราจึงรู้สึกเหมือนมีหัวใจดวงเดียวกัน

line

Love  is  colorful  like  flowers.
Your  love  is  the  most  beautiful  flower
that  I’ve  ever  had  in  my  life.

Looking  in  your  eyes,  I  know  you  need  to  fine
A  love  to  mend  your  broken  heart,  So  let  me  give  you  mine.

From  now  on, It’s  the  beginning  of  two  hearts
That’s  re-union  into  one.  Walk  together  with  hand  in  hand
And  fill  the  heart  with  love  and  understand.

It’s  beautiful  world  because  you’re  in  it.

My  empty  night  and  day  is  coming  to  be  ful
When  I  met  you.

This  heart  of  flowers  arranged  with  love  and  care.
I  give  it  all  to  you  darling.  For  all  the  love  we  share.

I’m  willing  to  do  everything  for  you.  ‘Cause  I  love  you  true.
I’ve  never  expected  you’ll  give  anything  back  to  me.
Please  keep  me  in  your  heart.
It’s  the  only  thing  that  I  wish  to  be.

line

When  I  feel  tired  and  blue.
Your  smile  strengthen  me  to  get  through.
หลายครั้งที่เธอเหนื่อยและท้อ ขอยังมีเธอยิ้มให้
ก่อเกิดพลังแรงใจ พร้อมจะสุ้ต่อไปอย่างอดทน

line

 

More  missing  made  me  love  you  more.
More  loving  made  me  give  you  more.

Please  believe  me,  I  have  no  one  in  my  heart  expect  you.

You’re  the  beautiful  thing  in  my  life.
Like  the  flowers  blossom  in  my  heart
Never  fade  away, never  last.

You’re  the  wonderful  thing  in  my  life.
You’re  the  strength  that  made  me  go  ahead.
You’re  my  faith  that  made  my  love  alive.

We’re each  other  meanings.  We’re  each  other  dreams.
We’re  each  other  loves.  It  would  be  never  changed.

I  want  you  to  know  that  you’ll  always  in  my  heart
till  my  breath  is  last.

I  hope  that  love  I’ve  given  you  will  be  kept  in  your  heart.

Men’fies  light  the  corner  of  my  mind
It  let  my  heart  known  how  warm  it  touch.
Thank  you  very  much  for  that  good  old  days  we’ve  shared.

The  warm  sunshine’s  shining  trough  the  winter  sky
The  Cold  wind’s  blowing  over  the  field  then  I  regard  in  mind
I’m  missing  you  all  the  time.

Many  words  of  love  never  mean
So  much  as  the  feeling  in my  heart.

Be  sure  that  I  love  you  only.

The  love’s  word  you’ve  said  made  me  feel  so  great.
I  promise  to  keep  it  at  the  best  place  in  my  heart.

Don’t  worry.  If  you  have  no  times  to  see  me.
I’ve  just  asked  for  that  we’re  still  having  each  other.
It’s  enough.

When  I  have  you  in  my  life,
Everything  has  changed
When  I  have  you  in  my  heart,  life  is  beautiful.

I  feel  so  warm  when  you’re  near,
Happy  when  you’re  my  dear
But  I  feel  like  I’ve  lost  my  heart  whenever  you’re  apart.

I’ll  never  make  you  cry,
I’ll  always  try  to  do  everything  for  you.

Darling  please  don’t  hurt  me, Please  don’t  make  me  cry
I  don’t  know  what  I  should  do  if  you  never  say  goodbye.

I  think  of  you  every  morning
and  having  you  in  my  dream  every  night.

Today  I  pass  you  on  the  street.
And  my  heart  fell  at  you  feet
I  can’t  help  it,  I" target="_blank">m  still  in  love  with  you.

If  ever  we  would  be  apart.
Your  name  will  be  forever  in  my  heart.

Believe  my  when  I  say  how  much  I  love  you.
Believe  me  when  I  say  how  much  I  care.

Love  you  with  all  my  heart
As  much  as  the  first  day  I’ve  start.
I  love  you  with  every  beat  of  my  heart  until  the  time  is  last.

Only  you  can  make  this  world  seem  right.
Only  you  can  make  the  derkness  bright.

You  ask  how  much  I  need  you  must  I  explain,
I  need  you  like  roses  need  rain
You  ask  how  long  I’ll  love  you
I’ll  tell  you  true  until  the  twelfth  of  never.

Near  each  other  or  miles  apart,
You’re  always  close  to  my  heart.

We  need  each  other  to  hole  on  be  strong,
And  encourage  when  things  are  going  wrong.

You  make  me  feel  special,  especially  when  you’re  around.

If  I  had  you  near.  I  would  not  feel  so  blue,  my  dear.
If  I  had  you  by  side,  the  sky  would  be  so  bright.

I’d  your  broken  heart  should  need  repair.
I’m  the  one  to  see.

Look  up  to  the  sky,  to  the  moon  and  the  stars
And  now  I’m  thinking  of  you  wherever  you are.

I  wish  I  could  be  there  to  wipe  your  tears
To  grip  your  hand  and  ease  your  fears
To  hear  your  laughter  and  see  you  smiling
While  watching  our  memories  slowly  pilling.

You’re  my  world, you’re  every  breath  I  take
You’re  every  move  I  make.

In  the  cold  winter  night, love  comes  to  my  heart.
Keep  me  so  sweet  and  warm
Within  the  melody  of  thought.

If  I  could  have  only  one  thing  in  this  world.
It  is  happiness.
And  that  happiness  is  you.

Are  you  sincere  when  you  say  I  love  you.
Are  you  sincere  when  you  say  I’ll  be  true.
Do  you  mean  every  words  you’re  said  is  true?

จริงใจหรือเปล่าที่พูดว่า  “ ฉันรักเธอ”
และที่ว่าจะซื่อสัตย์เสมอ  จริงหรือที่เธอหมายความตามนั้นหากโลกนี้จะให้ฉันได้เพียงหนึ่ง สิ่งที่นึกถึงคือความสุข
และสุขนั้นก็คือเธอคืนหนาว ความรักคลี่ห่มดวงใจ
อุ่นละมุนหลับใหล อยู่ในท่วงทำนองแห่งความคิดถึงโลกของฉันคือเธอ และมีเธอเสมอในทุกลมหายใจ
ทุกจังหวะของชีวิตที่ผ่านไป ฉันไม่มีใครนอกจากเธอ  cold  give  you  all  I  have,
To  express  thanks  for  your  kindness
The  happiness  when  I"m  being  with  you
Look  like  dreams  come  true.
ฉันพร้อมจะให้ในทุกสิ่งที่มี เพื่อตอบแทนความรู้สึกที่ดีดีที่เธอให้ฉัน
สุขยิ่งนักเมื่อมีเธอในคืนวัน ดั่งความฝันที่กลายเป็นความจริงฉันจะอยู่ตรงนี้  คอยซับน้ำตาในวันที่เธอร้องไห้
จะคอยเป็นกำลังใจ ในวันที่เธอหวั่นไหว หวาดกลัว
และจะอยู่เคียงข้าง ในวันที่เธอยิ้มกว้างแจ่มใส
จะเฝ้าดูความเป็นไป และเก็บไว้เป็นความทรงจำที่แสนงาม  wish  to  stand  beside  you  forever,
to  share  your  joy  and  bear  your  pain
And  hold  you  close  when  you’re  insane.
ปรารถนาเพียงชิดใกล้ ด้วยหัวใจอันคงมั่น
พร้อมเคียงคู่ร่วมฝ่าฟัน เคียงข้างกันอย่างอาทรฟากฟ้าเบื้องหน้า  คือดวงดาราร้อยพัน
แทนความคิดถึงจากใจฉัน ไม่ว่าเราจะอย่ำกลกันเพียงใดถ้าหัวใจของเธอยังไม่ได้รับการเยียวยา
ฉันจะเป็นคนอาสาซ่อมแซมให้หากยังมีเธออยู่ใกล้ หัวใจคงไม่อ้างว้าง
วันที่เธออยู่เคียงข้าง เหมือนฟ้ากว้างมีแสงตะวันเพราะมีเธออยู่ชิดใกล้  ความรู้สึกในใจจึงงดงามมีเธออยู่ร่วมใจ  ร่วมทางไกลเคียงข้างกัน
ไกลหรือใกล้ก็ไม่หวั่น  เราจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปแม้เราจะอยู่ห่างกันไกลแสนไกล
แต่เธอยังคงอยู่ชิดใกล้     ในหัวใจฉันเสมอมาหากเธอถามฮันว่ารักเธอมากเพียงไหน
เหมือนกุหลาบนั้นไซร้ต้องการหยาดสายฝน
แล้วจะรักนานแค่ไหนหรือดวงกมล
จะขอตอบว่ารักตราบจนชีวาวายเธอคือคนที่ใช่    เป็นผู้จุดประกายในความมืดมนรักเธอด้วยทั้งหมดของหัวใจ เหมือนในวันแรกที่เริ่มรัก
รักเธอทุกจังหวะเต้นของหัวใจ ไม่ว่านานเพียงใดก็ยังรักขอจงเชื่อมั่น  เมื่อฉันบอกว่ารักเธอ
ขอให้เชื่อใจเสมอ  ว่าเธอคือคนที่ฉันแคร์หากเราต้องจากไกล ชื่อของเธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอพบเธออีกครั้งบนถนชีวิต  จึงรู้ได้ว่าฉันคิดถึงเธอเสมอ
หัวใจฉันหล่นอยู่แทบเท้าเธอ อยากบอกว่ายังรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงฉันคิดถึงเธอทุกยามเช้า  และเฝ้าฝันถึงเธอทุกค่ำคืนโปรดอย่าทำร้ายฉัน อย่าทำให้ฉันต้องร้องไห้
ฉันเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไร  ที่จะไม่ให้เธอจากไปไกลตาฉันจะไม่ทำร้ายหัวใจเธอ และจะทุ่มเทเพื่อเธอเสมอไปอุ่นใจเมื่อใกล้เธอ เป็นสุขเสมอเมื่อเธอใกล้
อ้างว้างเมื่อร่างไกล ใจหายเมื่อจากกันมีเธอในชีวิต ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป มีเธอในหัวใจ อะไรๆ ก็งดงามไม่เป็นไร หากเธอไม่ว่าจะมาหา
ขอเพียงในหัวใจเรายังมีกันและกัน เท่านั้นก็เพียงพอคำว่า  “ รัก”  ที่เธอเอ่ยออกมานั้น
ฉันขอสัญญามั่น  จะเก็บไว้เก็บรักษาอย่างดีที่หัวใจยืนยันได้เสมอว่ารักเธอเพียงคนเดียวกี่คำ  “ รัก”  ก็ไม่เท่าที่ใจรู้สึกแดดอ่อนอุ่นทอทาบฟ้าใสในวันหนาว
ลมเย็นพรูพลิ้วผ่านทุ่งกว้าง  เหม่อมองไปสุดสายตา
คิดถึงคืนวันที่ผ่านมา คิดถึงบทเพลงรักหวาน คิดถึงเธอบางเวลา...ความทรงจำงดงาม ก็กลับมาเยือนในความคิดคำนึง
ให้หัวใจได้สัมผัสถึงความอบอุ่น และความหมายแห่งวันเวลา
ขอบคุณ..ที่เธอร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
ในคืนวันที่ผ่านมาเหล่านั้นฉันเพียงแต่เฝ้าหวังว่าความรักที่ฉันมีให้เธอด้วยใจจริงนั้น
เธอเต็มใจและพอใจที่จะเก็บไว้ในบางมุมของหัวใจสิ่งหนึ่งที่อยากให้เธอรับรู้ ความรักจะยังอยู่ที่นี่
ตราบลมหายใจฉันยังมี ทุกอณุในใจนี้...มีแต่เธอคือความหมายของกันและกัน คือความฝันของใจและใจ
คือทุกสิ่งที่ให้และให้  คือรักจากใจที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเธอเป็นความงดงามของชีวิต เป็นพลังให้คิดก้าวไปข้างหน้า
เธอคือแรงใจไฟศรัทธา  เธอคือวันเวลาของความรักเธอเป็นความงดงามของชีวิต เหมือนดอกไม้สถิตในหัวใจฉัน
ผลิบานหวานชื่นทุดคืนวัน ถักทอความฝันไม่โรยราเชื่อเถิดว่าในดวงใจ        ฉันไม่มีใครนอกจากเธอมากกว่าความคิดถึงคือความรัก
ทั้งหมดของความรักคือเธอรักเธอเท่าที่หัวใจดวงหนึ่งจะรักได้
ทุกอย่างที่มีให้ด้วยความเจ็มใจเสมอ
ไม่คาดหวังอะไรแค่มีฉันอยู่ในใจเธอ...ก็เพียงพอช่อดอกไม้แห่งดวงใจ ประดับด้วยความห่วงใยหวังดี
ทั้งหมดของความงดงามที่มี
ขอมอบแด่...เธอคนดี  ตราบนิรันดร์เมื่อพบเธอ คืนวันที่ว่างเปล่าก็เติมเต็มเพราะโลกนี้มีเธออยู่จึงงดงามและนับจากวันนี้  นี่คือจุดเริ่มต้น
ที่หัวใจคนสองคน จะผูกพันด้วยความรู้สึกเดียว
เก็บเกี่ยวความฝัน ความรัก
ก้าวต่อไปข้างหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจหากคุณกำลังค้นหาใครสักคน เพื่อเยียวยาหัวใจอันหม่นไหม้
ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่มีใคร พร้อมจะทุ่มเทใจให้กับคุณความรัก   มีสีสันเหมือนดอกไม้  สวยสดและงดงาม
ความรักที่เธอมีให้   จึงเหมือนดอกไม้ที่สวยที่สุดในชีวิตของฉันตลอดเวลาที่ผ่านมา กับความรู้สึกดีดีที่เธอมีให้
ฉันรับรู้และปลื้มใจ กับการเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเธอ
ขอบคุณทุกสิ่งอย่าง ที่เธอได้สรรค์สร้างให้ฉันเสมอ
ภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้มีเธอ คนที่ฉันรักเสมอทั้งหัวใจสุขที่ได้อยู่ใกล้...ใกล้กับเธอสุขที่ได้ให้เธอในสิ่งที่ดีวันข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่สำคัญขอแค่รู้ว่าวันนี้นั้นยังมีเธออย่าลืมนะว่าเรารักกัน
เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บรักษาหัวใจของเธอไว้ให้ฉันด้วย
ทุกสิ่งที่ให้เธอ  ฉันไม่เคยรู้สึกสูญเสีย
ทุกสิ่งที่เธอให้  ฉันจะเก็บดูแลรักษาไว้ด้วยหัวใจ...

 line

 

จำนวนคนดู : 68974
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 20:38 น. 11 ก.ย. 2007

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
yenta4 : KaI__M-o_o-K avatar
โดย: KaI__M-o_o-K yenta4 : KaI__M-o_o-K hompy ส่งข้อความหา KaI__M-o_o-K
ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}