สูตรต่างๆ ของโปเกมอน emerald ภาษาอังกฤษนะคับ

ตั้งกระทู้
สูตรต่างๆ ของโปเกมอน emerald ภาษาอังกฤษนะคับ

ใครอยากได้สูตรอะไรก็เอาไปได้เลยนะครับถ้าใครมีสูตรที่ผมยังไม่ได้ลงไปก็เอามาลงด้วยนะครับ

อย่าลืมช่วยกันโหวตด้วยนะ

ซื้อของครั้งละ 1 เยน
820051B0 0001
820051B2 0000

ซื้อของฟรี (แนะนำว่าซื้อแบบครั้งละ 1 เยนจะดีกว่าเพราะซื้อฟรีจะซื้อได้ครั้งละชิ้นเดียว)
820051B0 0000
820051B2 0000

ขายของเงินเต็ม
83005E1A 000F
83005E18 423F
-----------------------------------------

สูตรวาร์ป
820322E4 XXYY

XXYY ใส่ตามที่อยู่ด้านล่างนะ

-Bank 0-
0000- Petalburg City
0100- Slateport City
0200- Mauville City
0300- Rustboro City
0400- Fortree City
0500- Lilycove City
0600- Mossdeep City
0700- Sootopolis City
0800- Ever Grande City
0900- Littleroot Town
0A00- Oldale Town
0B00- Dewford Town
0C00- Lavaridge Town
0D00- Fallarbor Town
0E00- Verdanturf Town
0F00- Pacifidlog Town
1000- Route 101
1100- Route 102
1200- Route 103
1300- Route 104
1400- Route 105
1500- Route 106
1600- Route 107
1700- Route 108
1800- Route 109
1900- Route 110
1A00- Route 111
1B00- Route 112
1C00- Route 113
1D00- Route 114
1E00- Route 115
1F00- Route 116
2000- Route 117
2100- Route 118
2200- Route 119
2300- Route 120
2400- Route 121
2500- Route 122
2600- Route 123
2700- Route 124
2800- Route 125
2900- Route 126
2A00- Route 127
2B00- Route 128
2C00- Route 129
2D00- Route 130
2E00- Route 131
2F00- Route 132
3000- Route 133
3100- Route 134

-Bank A-
380A- Roof of Lilycove store

-Bank B-
380B- Fishing Guy House In
Mossdeep City

-Bank C-
380C- House in Sootopolis

-Bank D-
380D- Phoebe

-Bank E-
380E-
Meteor Falls

-Bank F-
380F- Fiery Path

-Bank 10-
0010-
Sydney
0110- Phoebe
0210- Glacia
0310- Drake
0410- Wallace
0A10-
Pokemon Center(the one before the E4)
0B10- Hall of Fame

-Bank 17-
0017- Safari Zone(u can catch Pokemon like a normal wild pokemon battle)

-Bank 18-
0018- Meteor Falls 1
0118- Meteor Falls 2
0218- Meteor Falls 3
0318- Meteor Falls 4
0418- Rusturf Tunnel
0518- Underwater (Sootopolis City)
0618- Desert Ruins
0718- Granite Cave 1
0818- Granite Cave 2
0918- Granite Cave 3
0A18- Granite Cave 4(Steven)
0B18- Petalburg Woods
0C18- Mt.Chimney
0D18- Jagged Pass
0E18- Fiery Path
0F18- Mt.Pyre 1(Inside)
1018- Mt.Pyre 2(Inside)
1118- Mt.Pyre 3(Inside)
1218- Mt.Pyre 4(Inside)
1318- Mt.Pyre 5(Inside)
1418- Mt.Pyre Top(Inside)
1518- Mt.Pyre 1(Outside)
1618- Mt.Pyre Top(Outside)
1718- Aqua Hideout 1
1818- Aqua Hideout 2
1918- Aqua Hideout 3
1A18- Underwater(Seafloor Cavern)
1B18- Seafloor Cavern 1
1C18- Seafloor Cavern 2
1D18- Seafloor Cavern 3
1E18- Seafloor Cavern 4
1F18- Seafloor Cavern 5
2018- Seafloor Cavern 6
2118- Seafloor Cavern 7
2218- Seafloor Cavern 8
2318- Seafloor Cavern 9
2418- Seafloor Cavern 10
2518- Cave of Origin 1
2618- Cave of Origin 2
2718- Cave of Origin 3
2818- Cave of Origin 4
2918- Cave of Origin 5
2A18- cave of Origin 6
2B18- Victory Road 1
2C18- Victory Road 2
2D18- Victory Road 3
2E18- Shoal Cave 1
2F18- Shoal Cave 2
3018- Shoal Cave 3(no water)
3118- Shoal Cave 4(no water)
3218- Shoal Cave 1(surfing)
3318- Shoal Cave 2(near bridge,no water)
3418- New Mauville 1
3518- New Mauville 2
3618- Abandoned Ship 1
3718- Abandoned Ship 2
3818- Abandoned Ship 3
3918- Abandoned Ship 4
3A18- Abandoned Ship 5
3B18- Abandoned Ship 6
3C18- Abandoned Ship 7
3D18- Abandoned Ship 8
3E18- Abandoned Ship 9
3F18- Abandoned Ship 10
4018- Abandoned Ship 11
4118- Abandoned Ship 12
4218- Abandoned Ship 13
4318- Island Cave
4418- Ancient Tomb
4518- Underwater, near Regi
4618- Same as above^
4718- Entrance of place where you activate Regis
4818- Place where you activate Regis
4918- Cave where you got TM11 Sunny Day
4A18- Aqua Hideout
4B18- Aqua Hideout(in a room with a warp point)
4C18- Aqua Hideout once again(different place in there though,it has a warp point)
4D18- Sky Pillar 1
4E18- Sky Pillar 2
4F18- Sky Pillar 3
5018- Sky Pillar 4
5118- Sky Pillar 5
5218- Sky Pillar 6
5318- Sky Pillar 7
5418- Sky Pillar 8
5518- Top of Sky Pillar
5618- Magma Hideout 1
5718- Magma Hideout 2
5818- Magma Hideout 3
5918- Magma Hideout 4
5A18- Magma Hideout 5
5B18- Magma Hideout 6
5C18- Magma Hideout 7
5D18- Magma Hideout 8
5E18- Illusion Pillar 1
5F18- Illusion Pillar 2
6018- Illusion Pillar 3
6118- Illusion Pillar 4
6218- Desert Underground Tunnel
6318- Studio Cave 1
6418- Studio Cave 2

-Bank 1A-
0A1A- Southern Island
301A- Building next to Battle Tower in Battle Frontier
321A- Battle Frontier
381A- World's Edge Island (Mew)
391A- World's Edge Island 2
3A1A- Birth Island (Deoxys)
421A= Navel Rock (Lugia and Ho-oh

-------------------------------------------------------

กำหนดเลเวลโปเกมอนป่าตามที่ต้องการ

Level 1
6782CC42 E42BF667
AD86124F 2823D8DA

Level 2
6782CC42 E42BF667
AB84463B B2609644

Level 3
6782CC42 E42BF667
3542F0A7 7D2E171F

Level 4
6782CC42 E42BF667
DB8C60CD 81FD6AA7

Level 5
6782CC42 E42BF667
08506D61 55CBD9A8

Level 6
6782CC42 E42BF667
A56395D2 8AF46857

Level 7
6782CC42 E42BF667
BCDCB406 2F2FD763

Level 8
6782CC42 E42BF667
268349C8 63FF53CE

Level 9
6782CC42 E42BF667
5FD24ABC 1FE3296A

Level 10
6782CC42 E42BF667
358CC2BF 9BFA3518

Level 11
6782CC42 E42BF667
DC725D4E 3A20792F

Level 12
6782CC42 E42BF667
33EFFB7C E1794F5B

Level 13
6782CC42 E42BF667
9A86D92A 635F8DBC

Level 14
6782CC42 E42BF667
CCEC9F6E 5A2A0F12

Level 15
6782CC42 E42BF667
F3D99280 49F4EEDC

Level 16
6782CC42 E42BF667
139BBA32 2DC356C8

Level 17
6782CC42 E42BF667
2F7B0F2F 257173EA

Level 18
6782CC42 E42BF667
13659B39 95BD80E5

Level 19
6782CC42 E42BF667
E5C49E22 47B157F2

Level 20
6782CC42 E42BF667
60C9DC15 1AD9B226

Level 21
6782CC42 E42BF667
2F5D7856 A5F7B4AE

Level 22
6782CC42 E42BF667
23689847 DA918B8D

Level 23
6782CC42 E42BF667
A5BA4CFA CA5D771C

Level 24
6782CC42 E42BF667
B75D69F0 7C3B3103

Level 25
6782CC42 E42BF667
9D4A1BFF 05120D39

Level 26
6782CC42 E42BF667
CE7B779B AE493550

Level 27
6782CC42 E42BF667
7DFC4CBD 20BB83B6

Level 28
6782CC42 E42BF667
CFC711B9 0585971F

Level 29
6782CC42 E42BF667
B6450111 C65005BC

Level 30
6782CC42 E42BF667
0BA329E0 CEB39484

Level 31
6782CC42 E42BF667
C3B010F5 6DB0ED0E

Level 32
6782CC42 E42BF667
A38262A2 825F8CF0

Level 33
6782CC42 E42BF667
33D5E08A 037AB9C4

Level 34
6782CC42 E42BF667
82E3DD4B EBFEF864

Level 35
6782CC42 E42BF667
E8EAB84F 26C8AB6B

Level 36
6782CC42 E42BF667
D15755D8 AF5BE6F1

Level 37
6782CC42 E42BF667
276AF592 A3A635CC

Level 38
6782CC42 E42BF667
27B815E0 B8CCC2DA

Level 39
6782CC42 E42BF667
B18AC7E0 E667A184

Level 40
6782CC42 E42BF667
7CEDC4CF F95C5521

Level 41
6782CC42 E42BF667
47596727 51BB292A

Level 42
6782CC42 E42BF667
FF3A0DD1 DF54EB13

Level 43
6782CC42 E42BF667
EF723724 F31E5F64

Level 44
6782CC42 E42BF667
A386B043 9DEB5064

Level 45
6782CC42 E42BF667
4A2748A4 F888F1C9

Level 46
6782CC42 E42BF667
EAD30258 3988D84F

Level 47
6782CC42 E42BF667
74CFC9E9 82CD278E

Level 48
6782CC42 E42BF667
0CC56D24 C9F5A33A

Level 49
6782CC42 E42BF667
DFDFFF0A 8919BB28

Level 50
6782CC42 E42BF667
BA7199EC 664F9418

Level 51
6782CC42 E42BF667
BCC0FB44 1A047D3C

Level 52
6782CC42 E42BF667
5F38FD3F 5D7412A3

Level 53
6782CC42 E42BF667
0BEC25D3 787468AE

Level 54
6782CC42 E42BF667
70CEC019 12F0A7B0

Level 55
6782CC42 E42BF667
32E8BC37 7712CF08

Level 56
6782CC42 E42BF667
DAAB0C35 55611812

Level 57
6782CC42 E42BF667
B82FBCB6 C954F4ED

Level 58
6782CC42 E42BF667
CD7047AB 42D861F2

Level 59
6782CC42 E42BF667
3099D33C 49E66A04

Level 60
6782CC42 E42BF667
AF0908F3 650FE1BD

Level 61
6782CC42 E42BF667
C29C3277 063E67E9

Level 62
6782CC42 E42BF667
8DC834CF BFECCA56

Level 63
6782CC42 E42BF667
5738CFE5 515C61CF

Level 64
6782CC42 E42BF667
67CA1286 0E3A5D83

Level 65
6782CC42 E42BF667
C91954D9 68AAD246

Level 66
6782CC42 E42BF667
8AD2C8BB EB3D7A39

Level 67
6782CC42 E42BF667
95EFD5EA DD857E98

Level 68
6782CC42 E42BF667
3BF5B7C4 061AAA45

Level 69
6782CC42 E42BF667
CF2E3B09 3B30426E

Level 70
6782CC42 E42BF667
0030C455 4F43BB12

Level 71
6782CC42 E42BF667
1DF3B8CA DC70EC58

Level 72
6782CC42 E42BF667
65C4E9C5 24CA1894

Level 73
6782CC42 E42BF667
51DDE51A 00DE2CE3

Level 74
6782CC42 E42BF667
399F7170 D519951E

Level 75
6782CC42 E42BF667
DDF655E3 9BDEE49C

Level 76
6782CC42 E42BF667
103F567C 2F1A9043

Level 77
6782CC42 E42BF667
877A6953 8F6209F2

Level 78
6782CC42 E42BF667
195BAD3F C840CA28

Level 79
6782CC42 E42BF667
4CEC5478 ACBC593C

Level 80
6782CC42 E42BF667
FE7C44DB 7672B1D8

Level 81
6782CC42 E42BF667
3C17AEA9 5DC9D705

Level 82
6782CC42 E42BF667
B8BD13C5 E3E7D9B3

Level 83
6782CC42 E42BF667
9121060C 74B908E0

Level 84
6782CC42 E42BF667
920BE3C7 3E00359C

Level 85
6782CC42 E42BF667
02258041 19ABFE29

Level 86
6782CC42 E42BF667
8EC19A12 FD47B55F

Level 87
6782CC42 E42BF667
E18D1069 1053E30C

Level 88
6782CC42 E42BF667
EB7F9C3F DB3192F5

Level 89
6782CC42 E42BF667
729160A9 F8F73577

Level 90
6782CC42 E42BF667
92A2030E 24F19E86

Level 91
6782CC42 E42BF667
FB078533 1A99C72A

Level 92
6782CC42 E42BF667
99B8A848 91759EFF

Level 93
6782CC42 E42BF667
7F14537B 6C00E975

Level 94
6782CC42 E42BF667
BA9A9758 4221EBF4

Level 95
6782CC42 E42BF667
54D9A0DB 68FC768F

Level 96
6782CC42 E42BF667
C5C4BBBB 55B1B77F

Level 97
6782CC42 E42BF667
F4BB6321 8E9265DB

Level 98

--------------------------------------

ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปที่ต่อไปนี้อย่างเป็นทางการ ภาคเอเมรัลดฺอังกฤษ

1. Southern Island จับลาติอัส ลาติออส (หลังจบเกมแล้วเท่านั้น!!!)
ต้องมี Eon Ticket ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ต้องใช้สูตรซื้อ Eon Ticket มา แล้วใส่สูตรนี้เยย อิอิ
32026D86 00FF
แล้วไปที่จุดฮาร์บอร์เรือดำน้ำของเมือง Lilycove (มินาโมะ) คุยกับผู้หญิง กัปตันก็จะพาไปที่เกาะใต้โลดเลย
ไปเรื่อยๆคุยกะแท่นกลมๆ ก็จะมีลาติอัส/ลาติออส ลงมาสู้ Lv:50 จับได้ก็จับเลย
ถ้าจับเสร็จแล้วเราจะมาเกาะนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ มาที่จุดฮาร์บอร์เรือดำน้ำของเมืองมินาโมะอะ

2. Navel Rock จับลูเกีย โฮโอ
ต้องมี MysticTicket ถ้าไม่มีก็ใช้สูตรซื้อเอาที่เราบอกไปอะ แล้วก็ใส่สูตรนี้เลย
32026D8C 00FF
แล้วไปที่จุดฮาร์บอร์เรือดำน้ำของเมือง Lilycove (มินาโมะ) คุยกับผู้หญิง กัปตันก็จะพาไปที่เกาะนาเวล
เดินตรงเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆมีทางแยกซ้ายขวา ซ้ายไปจับโฮโอ ขวาจับลูเกีย
เราจะมาเกาะนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ มาแบบเดียวกับเกาะ
Southern Island

3,4. Birth Island จับเดโอคิชิส Far Away Island (บางคนเรียก World Edge Island) จับมิว
ต้องมี Aurora Ticket (สำหรับ Birth Island) และ Old sea Map (สำหรับไปจับมิว) ไม่มีก็ใช้สูตรซื้อนะ
ใส่สูตรนี้ 32026D8A 00FF
แล้วไปที่จุดฮาร์บอร์เรือดำน้ำของเมือง Lilycove (มินาโมะ) คุยกับผู้หญิง กัปตันก็จะพาไป
เมื่อมาถึง เกาะ Birth Island ก็คุยกับแท่นสีดำๆในระยะทางที่ใกล้ที่สุดติดต่อกัน 12 ครั้ง เดโอคิชิสจะลงมาสู้
เมื่อมาถึง เกาะ Far Away Island ก็เข้าไปแล้วต้องไล่ตามจับมิวที่ซ่อนอยู่ในหญ้า (ก่อนไล่ให้เซฟก่อน เพราะถ้าไล่นานเกิน มิวจะหายไปตลอดกาล) ห้ามตัดหญ้าด้วยนะ ตัดปั๊ปมิวหายไปตลอดกาลอีกหละ พอไล่ตามได้แล้วก็จับเลย
เราจะมาเกาะนี้อีกเมื่อไหร่ก็ได้ มาแบบเดียวกับเกาะ Southern Island

-----------------------------------------
---------เพิ่มเลเวลจนถึง 100 (อันนี้หยุดไม่ได้)
02000060:270F
02022d48:270F
02022f7c:270F
0202309c:270F
020241f0:270F

Max Attack: 82024546 03E7
Max Defense: 82024548 03E7
Max SP Attack: 8202454C 03E7
Max SP Defense: 8202454E 03E7
Max Speed: 8202454A 03E7

เดินแล้วไม่เจอโปเกมอนป่า
320375D4 0000

สูตรทะลุกำแพง
C84AB3C0 F5984A15
8E883EFF 92E9660D

6782CC42 E42BF667
D83FACC2 7D31E557

Level 99
6782CC42 E42BF667
FF0F431F 400EF220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheat Of Poke'mon Emerald (Sure100%)

Infinite HP:
82024542 03E7

Max HP:
82024544 03E7

Buy Item for 1$
820051B0 0001
820051B2 0000

Buy Item for Free
820051B0 0000
820051B2 0000

Sell 1 Item To Max out Money
83005E1A 000F
83005E18 423F

999999 money
82000568 423F
8200056A 000F

Buy Item Modifier*
82005274 0xxx

Quote:Item Digits
000 - nothing

Poke Ball
001 - Master Ball
002 - Ultra Ball
003 - Great Ball
004 - Poke Ball
005 - Safari Ball
006 - Net Ball
007 - Dive Ball
008 - Nest Ball
009 - Repeat Ball
00A - Timer Ball
00B - Luxury Ball
00C - Premier Ball

Item
00D - Potion
00E - Antidote
00F - Burn Heal
010 - Ice Heal
011 - Awakening
012 - Paralyz heal
013 - Full Restore
014 - Max Potion
015 - Hyper Potion
016 - Super Potion
017 - Full Heal
018 - Revive
019 - Max Revive
01A - Fresh Water
01B - Soda Pop
01C - Lemonade
01D - MooMoo Milk
01E - Energy Powder
01F - Energy Root
020 - Heal Powder
021 - Revival Herb
022 - Ether
023 - Max Ether
024 - Elixir
025 - Max Elixir
026 - Lava Cookie
027 - Blue Flute
028 - Yellow Flute
029 - Red Flute
02A - Black Flute
02B - White Flute
02C - Berry Juice
02D - Sacred Ash
02E - Shoal Salt
02F - Shoal Shell
030 - Red Shard
031 - Blue Shard
032 - Yellow Shard
033 - Green Shard
03F - HR Up
040 - Protein
041 - Iron
042 - Carbos
043 - Calcium
044 - Rare Candy
045 - PP Up
046 - Zinc
047 - PP Max
049 - Guard Spec
04A - Dire Hit
04B - X Attack
04C - X Defend
04D - X Speed
04E - X Accuracy
04F - X Special
050 - Poke Doll
051 - Fluffy Tail
053 - Fire Stone
054 - Max Repel
055 - Escape Rope
056 - Repel
05D - Sun Stone
05E - Moon Stone
05F - Fire Stone
060 - Thunder Stone
061 - Water Stone
062 - Leaf Stone
067 - Tiny Mushroom
068 - Big Mushroom
06A - Pearl
06B - Big Pearl
06C - Stardust
06D - Star Piece
06E - Nugget
06F - Heart Scale

Mail
079 -
Orange Mail
07A - Harbor Mail
07B - Glitter Mail
07C - Mech Mail
07D - Wood Mail
07E - Wave Mail
07F - Bead Mail
080 - Shadow Mail
081 - Tropic Mail
082 - Dream Mail
083 - Fab Mail
084 - Retro Mail

Berries
085 - Cheri Berry
086 - Chesto Berry
087 - Pecha Berry
088 - Rawst Berry
089 - Aspear Berry
08A - Leppa Berry
08B - Oran Berry
08C - Persim Berry
08D - Lum Berry
08E - Sitrus Berry
08F - Figy Berry
090 - Wiki Berry
091 - Mago Berry
092 - Aguav Berry
093 - Iapapa Berry
094 - Razz Berry
095 - Bluk Berry
096 - Nanab Berry
097 - Wepear Berry
098 - Pinap Berry
099 - Pomeg Berry
09A - Kelpsy Berry
09B - Qualot Berry
09C - Hondew Berry
09D - Grepa Berry
09E - Tamato Berry
09F - Cornn Berry
0A0 - Magost Berry
0A1 - Rabuta Berry
0A2 - Nomel Berry
0A3 - Spelon Berry
0A4 - Pamtre Berry
0A5 - Watmel Berry
0A6 - Durin Berry
0A7 - Belue Berry
0A8 - Liechi Berry
0A9 - Ganlon Berry
0AA - Salac Berry
0AB - Petaya Berry
0AC - Apicot Berry
0AD - Lansat Berry
0AE - Starf Berry
0AF - Enigma Berry

Hold Item
0B3 - Brightpowder
0B4 - White Herb
0B5 - Macho Brace
0B6 - Exp Share
0B7 - Quick Claw
0B8 - Soothe Bell
0B9 - Mental Herb
0BA - Choice Band
0BB - Kings Rock
0BC - Silverpowder
0BD - Amulet Coin
0BE - Cleanse Tag
0BF - Soul Dew
0C0 - Deep Sea Tooth
0C1 - Deep Sea Scale
0C2 - Smoke Ball
0C3 - Everstone
0C4 - Focus Band
0C5 - Lucky Egg
0C6 - Scope Lens
0C7 - Metal Coat
0C8 - Leftovers
0C9 - Dragon Scale
0CA - Light Ball
0CB - Soft Sand
0CC - Hard Stone
0CD - Miracle Seed
0CE - Black Glasses
0CF - Black Belt
0D0 - Magnet
0D1 - Mystic Water
0D2 - Sharp Beak
0D3 - Poison Barb
0D4 - Nevermeltice
0D5 - Spell Tag
0D6 - Twistedspoon
0D7 - Charcoal
0D8 - Dragon Fang
0D9 - Silk Scarf
0DA - Up-Grade
0DB - Shell Bell
0DC - Sea Incense
0DD - Lax Incense
0DE - Lucky Punch
0DF - Metal Powder
0E0 - Thick Club
0E1 - Stick
0FE - Red Scarf
0FF - Blue Scarf
100 - Pink Scarf
101 - Green Scarf
102 - Yellow Scarf

FrLg Key Item
15D - Oak's Parcel
15E - Poke Flute
15F - Secret Key
160 - Bike Voucher
161 - Gold Teeth
162 - Old Amber
163 - Card Key
164 - Elevator Key
165 - Helix Fossil
166 - Dome Fossil
167 - Silph Scope
168 - Bike
169 - Town Map
16A - BTLSRCHR
16B - Voice Check
16C - TM Case
16D - Berry Bag
16E - Teach Tv
16F - Tri Pass
170 - Rainbow Pass
171 - Tea
172 - Mystery Ticket
173 - Aurora Ticket
174 - Konaire
175 - Ruby Plate
176 - Sapphire Plate

RSE Key Items
109 - SS Ticket
10A - Contest Pass
10B - ?
10C - Wailmer Pail
10D - Devon Goods
10E - Soot Sack
10F - Basement Key
110 - Acro Bike
111 - Pokeblock Case
112 - Letter
113 - Eon Ticket
114 - Red Orb
115 - Blue Orb
116 - Scanner
117 - Go-Goggles
118 - Meteorite
119 - Rm 1 Key
11A - Rm 2 Key
11B - Rm 4 Key
11C - Rm 6 Key
11D - Storage Key
11E - Root Fossil
11F - Claw Fossil
120 - Devon Scope

TMs & HMs
121 - TM01 TM01 (Focus Punch)
122 - TM02 TM02 (Dragon Claw)
123 - TM03 TM03 (Water Pulse)
124 - TM04 TM04 (Calm Mind)
125 - TM05 TM05 (Roar)
126 - TM06 TM06 (Toxic)
127 - TM07 TM07 (Hail)
128 - TM08 TM08 (Bulk Up)
129 - TM09 TM09 (Bullet Seed)
12A - TM10 TM10 (Hidden Power)
12B - TM11 TM11 (Sunny Day)
12C - TM12 TM12 (Taunt)
12D - TM13 TM13 (Ice Beam)
12E - TM14 TM14 (Blizzard)
12F - TM15 TM15 (Hyper Beam)
130 - TM16 TM16 (Light Screen)
131 - TM17 TM17 (Protect)
132 - TM18 TM18 (Rain Dance)
133 - TM19 TM19 (Giga Drain)
134 - TM20 TM20 (Safeguard)
135 - TM21 TM21 (Frustration)
136 - TM22 TM22 (Solarbeam)
137 - TM23 TM23 (Iron Tail)
138 - TM24 TM24 (Thunderbolt)
139 - TM25 TM25 (Thunder)
13A - TM26 TM26 (Earthquake)
13B - TM27 TM27 (Return)
13C - TM28 TM28 (Dig)
13D - TM29 TM29 (Psychic)
13E - TM30 TM30 (Shadow Ball)
13F - TM31 TM31 (Brick Break)
140 - TM32 TM32 (Double Team)
141 - TM33 TM33 (Reflect)
142 - TM34 TM34 (Shock Wave)
143 - TM35 TM35 (Flamethrower)
144 - TM36 TM36 (Sludge Bomb)
145 - TM37 TM37 (Sandstorm)
146 - TM38 TM38 (Fire Blast)
147 - TM39 TM39 (Rock Tomb)
148 - TM40 TM40 (Aerial Ace)
149 - TM41 TM41 (Torment)
14A - TM42 TM42 (Facade)
14B - TM43 TM43 (Secret Power)
14C - TM44 TM44 (Rest)
14D - TM45 TM45 (Attract)
14E - TM46 TM46 (Thief)
14F - TM47 TM47 (Steel Wing)
150 - TM48 TM48 (Skill Swap)
151 - TM49 TM49 (Snatch)
152 - TM50 TM50 (Overheat)
153 - HM01 HM01 (Cut)
154 - HM02 HM02 (Fly)
155 - HM03 HM03 (Surf)
156 - HM04 HM04 (Strength)
157 - HM05 HM05 (Flash)
158 - HM06 HM06 (Rock Smash)
159 - HM07 HM07 (Waterfall)
15A - HM08 HM08 (Dive)

 

จำนวนคนดู : 49710
ตั้งเมื่อตั้งเมื่อ: 13:01 น. 14 ก.ค. 2007
แท็ก: -

ถ้า ถูกใจ กด Like และ Share ขึ้นบน Facebook หรือ Tweet ส่งต่อให้เพื่อนได้นะจ๊ะ


 

 
ผู้สนับสนุนใจดี

แสดงความคิดเห็น

เบื่อโฆษณาจาก Facebook มาช่วยกันกำจัดกันเถอะ ดูวิธีที่นี้
  • เกมส์, เกม, เกมส์ทำอาหาร, เกมส์ปลูกผัก, ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.., เลขเด็ดงวดนี้, ดูดวง, ดูดวงความรัก, xxx, เพลงใหม่ , speedtest, ดูทีวีออนไลน์, หนังใหม่
    
    {*
    *}